Zarządzanie i wspólnota mieszkaniowa w bloku

art

Zarządzanie i wspólnota mieszkaniowa w bloku w Polsce powstaje coraz więcej wspólnot mieszkaniowych - lub to w wyniku powstawania śmiałych budynków i sprzedaży lokali, wykupu lokali od gmin to znaczy innych podmiotów, a kończąc na przekształcaniu przysługujących spółdzielczych praw do lokali w pełną własność. Ogół właścicieli lokali tworzy wspólnotę mieszkaniową. Właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali ewentualnie w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego określić sposób zarządu nieruchomością wspólną, a szczególnie mogą zaufać zarząd osobie fizycznej względnie prawnej. Niestety, niezmiernie trochę osób wie ileś odnośnie do funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, a osoby zainteresowane tą zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami tematyką nie mają możliwości kompleksowego zapoznania się odpowiednimi informacjami. Zarządca nieruchomości, określany mianem wówczas w szeregu przypadków zarówno administratorem, może być zarówno zakontraktowany poprzez wspólnotę mieszkaniową reprezentowaną przez zarząd. Taka umowa nie zmienia ustawowego modelu zarządu wspólnota mieszkaniowa zarząd nieruchomością wspólną, a jeno pozwala niejako wyręczyć zarząd własny i przynieść ulgę go w obszarze czynności, jakie zwykle wymagają posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Jednym z mitów krążących wśród członków wspólnot jest mylne przeświadczenie, że oddając zarządzanie wspólnotą osobie trzeciej tracą oni realną kontrolę ponad tym, co przebieg zdarzeń się z budynkiem. Jest to lecz sprzeczny ze stanem faktycznym pogląd. Możliwość kontroli dodatkowo pełnego wglądu w dokumentację wspólnoty również czynności zarządcy gwarantuje Ustawa o własności lokali. Wówczas zarząd wspólnoty mieszkaniowej skupia się bardziej nie tyle na bieżącym administrowaniu wspólnotą, co na kontroli działań zarządcy/administratora oraz współpracy z zanim (stanowi swoiste ogniwo pośrednie wśród ogółem właścicieli lokali a profesjonalnym zarządcą) i i jak działa wspólnota mieszkaniowa