Vademecum dokumentacji kadrowej

img

W lekturze o drukach do ZUS-u znajdziesz peryfraza zasad wypełniania poszczególnych formularzy zgłoszeniowych, druków rozliczeniowych także formularzy wyrejestrowujących, a także m.in. wzory wypełnionych dokumentów związanych z dokumentowaniem prawa do zasiłku chorobowego (ZUS Z-, ZUS Z-a, ZUS Z-b i ZAS-) dodatkowo opiekuńczego (ZUS Z-A, ZUS Z-B). Nieprawidłowe wypełnienie formularzy powoduje powstanie niewłaściwych zapisów na poszczególnych kontach osoby ubezpieczonej. Płatnik składek będzie musiał je skorygować, oprócz tego może wezwany zostać poprzez ZUS na kontrolę. Roszczenia finansowe mogą zgłaszać też osoby ubezpieczone, jakie z powodu błędów w drukach poniosą stratę. Żeby uniknąć takich problemów, warto sprawdzić, lub poprawnie wypełniamy poszczególne formularze, a w razie popełnienia błędu - w który sposób je skorygować. Z publikacji m.in., - dowiesz się, w który sposób skorygować pomyłka w dokumentach w związku z nadpłatą wynagrodzenia chorobowego, - będziesz wiedzieć, w jaki sposób powiadomić ZUS między innymi o zmianie numeru konta lub korekcie adresu siedziby firmy, - będziesz mieć pewność, w który sposób dokumentowane jest prawo do zasiłków ze zwolnień lekarskich wystawionych w formie elektronicznej, - upewnisz się, co jest potrzebne przy dokumentowaniu upoważnień do zasiłku macierzyńskiego, - znajdziesz odpowiedzi na najczęstsze pytania przesyłane przez płatników składek i zasiłków, - skorzystasz z list kontrolnych sprawdzających Twoją wiedzę. Wniosek o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca - WZÓR. Pozostałe zasady w obszarze zatrudniania cudzoziemców: Obowiązki podmiotów zatrudniających cudzoziemców po zalegalizowaniu pobytu i zatrudnienia cudzoziemca. faktyczny sposób realizowania pracy poprzez cudzoziemca (podstawa zatrudnienia, stanowisko pracy, wynagrodzenie za pracę), wyłączający posądzenie pracy w sposób niezgodny z uzyskanym zezwoleniem, obowiązki informacyjne kierowane do urzędu wydającego zezwolenie, reguły zatrudnienia cudzoziemca przez agencję zatrudnienia i jego „przekazanie” do pracodawcy użytkownika.. reguły dotyczące wynagrodzeń cudzoziemców; elektroniczne zezwolenia na pracę cudzoziemców; rejestr pracy cudzoziemców i karta pobytuDokumentacja kadrowa Przedstawienie i omówienie wybranych kodeksów rozporządzenia z dnia (pierwotnie ) w sprawie aspektu prowadzenia poprzez pracodawców dokumentacji pracowniczej dokumenty wymagane od osoby ubiegającej się o zatrudnienie umowy o pracę i dokumentacja wymagana w czasie zatrudnienia akta osobowe pracownikainna dokumentacja, w tym obejmująca ewidencję czasu pracy oraz wypłaty wynagrodzenia WZORCE DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJCudzoziemcy przenoszeni do Polski w zakresie przedsiębiorstwa - ujęcie biznesowe

  • domowy ogląd a rodo Zdobycie umiejętności przeciwdziałania domowy ogląd a rodo Zdobycie umiejętności przeciwdziałania
  • kadry i płace od podstaw Pierwszego stycznia kadry i płace od podstaw Pierwszego stycznia
  • Wzory dokumentów RODO księga kontroli Współadministrowanie Wzory dokumentów RODO księga kontroli Współadministrowanie
  • Delegowanie umowa o pracę listopada upłynie perfekcyjny Delegowanie umowa o pracę listopada upłynie perfekcyjny
  • wzór aktu notarialnego pełnomocnictwo Strona www wzór aktu notarialnego pełnomocnictwo Strona www
Książki kadrowo płacowe - zobacz