Terminy wysyłania deklaracji, rozliczania i opłacania składek

img

Artykuł o kadrach i płacach kładzie nacisk na praktykę i rozwiązywanie rzeczywistych problemów kadrowo - płacowych w samorządach Stanowi cenne źródło informacji nie tylko dla pracowników kadr, aliści dla wszystkich zatrudnionych w placówkach samorządowych. Specyfika stosunku pracy samorządowców jest głównym tematem niniejszej publikacji. Obok zwięzłego omówienia w największym stopniu istotnych zagadnień prawnych zgrupowanych z zatrudnieniem i wynagradzaniem pracowników samorządowych ,w kontekście zmian przepisów, najważniejszą jej porcja stanowią propozycje rozwiązań zazwyczaj spotykanych problemów, z jakimi borykają się kadrowcy w jednostkach samorządowych. Przyjęto dla niej praktyczną formułę pytań i odpowiedzi, mających natura kazusów, opracowanych na kanwie rzeczywistych porad i zapytań, kierowanych do Autora za pośrednictwem internetu i na różnego rodzaju szkoleniach i konferencjach. Dużo miejsca w odpowiedziach zajmuje orzecznictwo sądowe, zwłaszcza Sądu Najwyższego, wskazujące zasadnicze kierunki wykładni wiążących artykułów prawa oraz niekiedy obejmujące sugestie rozwiązania praktycznych problemów. Z artykułu Kadry i płace w placówkach samorządowych każdy czytelnik dowie się:.Na podstawie jakich umów są zatrudniani pracownicy samorządowi?. Jakich zasad wypada respektować przy zawieraniu umów z pracownikiem samorządowym po zmianach?. Czy z pracownikiem samorządowym można zawrzeć umowę na okres próbny?. Kto wykonuje czynności z aspektu prawa pracy wobec wójta?. Jakie składniki wynagradzania przysługują samorządowcom?. W jakich okolicznościach pracownikom samorządowym przysługuje trzynaście w wysokości proporcjonalnej?. Jakie są normy zatrudniania pracowników samorządowych, to znaczy każdy musi przejść służbę przygotowawczą i zdać egzamin?. Kiedy i na jakiej podstawie można rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem samorządowym?

  • W dniu 1 stycznia 2019 r wchodzą w życie przepisy W dniu 1 stycznia 2019 r wchodzą w życie przepisy
  • PPK 2020 jednostki sektora obowiązkiem wynikającym z ustawy PPK 2020 jednostki sektora obowiązkiem wynikającym z ustawy
  • Podstawowe reguły prawa pracy Jest niemal pewne że sprawa Podstawowe reguły prawa pracy Jest niemal pewne że sprawa
  • Ile wynoszą odpisy na zakładowy Ile wynoszą odpisy na zakładowy
  • Procedury w zakresie exit tax Zadania controllerów w Procedury w zakresie exit tax Zadania controllerów w
ZFŚS 2020 Komentarz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nowa wysokość odpisu podstawowego