Polityka lub procedura antymobbingowa

  • foto
    Ocena ryzyka zawodowego mobbing i dyskryminacja
    Dodany: 2019-07-24 | Kategoria: Mobbing | Komentarze: 0

    Ocena ryzyka zawodowego mobbing i dyskryminacja. W języku angielskim mob oznacza napadać na kogoś, nagabywać, atakować. Definicja mobbingu mówi o działaniach, jakie mają miejsce w dłuższej perspektywie czasu o charakterze powtarzającym się, których celem jest wyrządzenie psychicznego i od czasu do czasu fizycznego bólu. Nakierowany jest w szeregu przypadków na jedną osobę, jakkolwiek może również dotyczyć grupy ludzi.