Orzecznictwo pomoc społeczna

  • foto
    Świadczenie wychowawcze od lipca
    Dodany: 2019-07-22 | Kategoria: Pomoc społeczna | Komentarze: 1

    Świadczenie wychowawcze (od lipca 2019 r.) przysługuje na każde dziecko w rodzinie do ukończenia 18 roku życia bez weryfikacji sytuacji dochodowej. Kto może złożyć wniosek Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego także jego wypłata następują odpowiednio na wniosek: matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego.