Ochrona danych osobowych w sądach Prawne

art

Ochrona danych osobowych w sądach. Prawne normy dopuszczalności monitoringu wizyjnego. Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych również prawna ochrona prywatności: - Monitoring wizyjny a prawna ochrona prywatności. - Monitoring wizyjny w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka także Trybunału Sprawiedliwości UE. - Cywilnoprawne środki ochrony prawnej w sprawach dotyczących monitoringu. - Szczególne przypadki monitoringu wizyjnego (m.in. stosunki sąsiedzkie, supermarkety, szkoły, zakłady pracy). - Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych (RODO). - Warunki przetwarzania danych osobowych w RODO a obserwacja wizyjny. - Szczegółowe wymagania RODO związane z funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego. - Obowiązki informacyjne rodo w praktyce w przedszkolu funkcjonowania monitoringu wizyjnego wynikające z RODO. - Ocena wpływu na prywatność w rodo w praktyce w kadrach RODO a ogląd wizyjny. - RODO a polskie regulacje monitoringu wizyjnego. : Przerwa, poczęstunek : Wykład i konsultacje: Legalność przetwarzania danych osobowych, pozyskanych z monitoringu wizyjnego w kontekście zmian RODO: - zastosowanie RODO do monitoringu wizyjnego, konsekwencje wyroku TS UE w spr. C / - zasady przetwarzania danych osobowych przy wykorzystaniu monitoringu, - prawa osób, których dane dotyczą, a monitoring wizyjny, - ocena skutków na rzecz ochrony danych osobowych (DPIA) a obserwacja wizyjny, - monitoring pracownika przez pracodawcę – przemiany w Kodeksie pracy.