Ochrona danych o karalności Prawne normy

art

Ochrona danych o karalności. Prawne normy dopuszczalności monitoringu wizyjnego. Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych także prawna ochrona prywatności: - Monitoring wizyjny a prawna ochrona prywatności. - Monitoring wizyjny w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka również Trybunału Sprawiedliwości UE. - Cywilnoprawne środki ochrony prawnej rodo w praktyce w kadrach w sprawach dotyczących monitoringu. - Szczególne przypadki monitoringu wizyjnego (m.in. stosunki sąsiedzkie, supermarkety, szkoły, zakłady pracy). - Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych (RODO). - Warunki przetwarzania danych osobowych w RODO a ogląd wizyjny. - Szczegółowe wymagania RODO spojone z funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego. - Obowiązki informacyjne funkcjonowania monitoringu wizyjnego wynikające z RODO. - Ocena wpływu na prywatność w RODO a monitoring wizyjny. - RODO a polskie regulacje monitoringu wizyjnego. : Przerwa, poczęstunek : Wykład i rodo w praktyce co trzeba zrobić konsultacje: Legalność przetwarzania danych osobowych, pozyskanych z monitoringu wizyjnego w kontekście zmian RODO: - zastosowanie RODO do monitoringu wizyjnego, konsekwencje werdyktu TS UE w spr. C / - reguły przetwarzania danych rodo w praktyce w firmie osobowych przy wykorzystaniu monitoringu, - prawa osób, jakich dane dotyczą, a monitoring wizyjny, - ocena skutków dla ochrony danych osobowych (DPIA) a monitoring wizyjny, - monitoring pracownika przez pracodawcę – przemiany w Kodeksie pracy.