RODO

 • foto
  polityka bezpieczeństwa danych osobowych a rodo Ochrona

  Dodany: 2019-11-11
  Kategoria: RODO
  Komentarze: 0

  polityka bezpieczeństwa danych osobowych a rodo. Ochrona danych osobowych w świecie nowych technologii. Artykuł w całości zostanie poświęcony problemom związanym z zastosowaniem śmiałych technologii do przetwarzania danych osobowych. W większości w ten sposób się od dawna następuje bowiem przetwarzanie. Ewolucja technik.

 • foto
  Ochrona danych o karalności Prawne normy

  Dodany: 2019-11-08
  Kategoria: RODO
  Komentarze: 0

  Ochrona danych o karalności. Prawne normy dopuszczalności monitoringu wizyjnego. Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych także prawna ochrona prywatności: - Monitoring wizyjny a prawna ochrona prywatności. - Monitoring wizyjny w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka również Trybunału Sprawiedliwości UE. - Cywilnoprawne środki ochrony prawnej w sprawach dotyczących.

 • foto
  Ochrona danych osobowych w sądach Prawne

  Dodany: 2019-11-07
  Kategoria: RODO
  Komentarze: 0

  Ochrona danych osobowych w sądach. Prawne normy dopuszczalności monitoringu wizyjnego. Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych również prawna ochrona prywatności: - Monitoring wizyjny a prawna ochrona prywatności. - Monitoring wizyjny w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka także Trybunału Sprawiedliwości UE. - Cywilnoprawne środki ochrony prawnej w sprawach dotyczących monitoringu. - Szczególne przypadki monitoringu wizyjnego (m.in. stosunki.

 • foto
  dostęp do informacji publicznej ile dni i Powierzenie

  Dodany: 2019-11-06
  Kategoria: RODO
  Komentarze: 0

  dostęp do informacji publicznej ile dni i Powierzenie przetwarzania weryfikacja. Z jednej strony RODO oszczędnie wskazuje, jakie dokumenty ma posiadać administrator danych czy podmiot przetwarzający, aliści równolegle obliguje do wykazania, a więc udokumentowania stosowania się do jego postanowień. Artykuł ma na celu wskazanie listy dokumentów, których istnienie, skonstruowanie, analizę, zmiany, wdrożenie, dysponent danych albo podmiot przetwarzający powinien zaprojektować na gruncie.

 • foto
  monitoring wizyjny po ang prawne

  Dodany: 2019-10-15
  Kategoria: RODO
  Komentarze: 0

  monitoring wizyjny po ang prawne reguły dopuszczalności monitoringu wizyjnego. Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych oraz prawna ochrona prywatności: Monitoring wizyjny a prawna ochrona prywatności - Monitoring wizyjny w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka także Trybunału Sprawiedliwości UE -.

 • foto
  Komentarz o ochronie danych osobowych dla

  Dodany: 2019-10-04
  Kategoria: RODO
  Komentarze: 0

  Komentarz o ochronie danych osobowych dla Straży Granicznej. Wykaz ważniejszych aktów prawnych. Wykaz ważniejszych norm z aspektu bhp. Normy pomieszczeń pracy. Temperatura pomieszczeń pracy. Natężenie oświetlenia elektrycznego w niektórych pomieszczeniach. a) we wnętrzach. b) na zewnątrz. Pomieszczenia higienicznosanitarne. Normy transportu ręcznego na rzecz dorosłych. Normy transportu ręcznego dla młodocianych.

 • foto
  bip ustawa o ochronie danych osobowych Czym różni się

  Dodany: 2019-08-21
  Kategoria: RODO
  Komentarze: 0

  bip ustawa o ochronie danych osobowych. Czym różni się prawo wglądu w akta sprawy (art. 73 KPA) od prawa do otrzymania kopii danych osobowych (art. 15 ust. 3 RODO)? Jak organ administracji publicznej ma wykonywać obowiązki powiązane z prawem do kopii danych osobowych zgromadzonych w postępowaniu administracyjnym (podatkowym)? Jakie są konsekwencje naruszenia przez organ administracji publicznej kodeksów KPA i Ordynacji podatkowej dotyczących wykonania obowiązku.

 • foto
  Zagrożenia wynikające z profilowania osób Coraz

  Dodany: 2019-08-01
  Kategoria: RODO
  Komentarze: 0

  Zagrożenia wynikające z profilowania osób. Coraz częściej mamy do czynienia z profilowaniem w rozlicznych dziedzinach. Profilowanie osób wiąże się z różnego typu zagrożeniami, od naruszenia prywatności po dyskryminację osób. Podczas warsztatów poruszymy kwestię regulacji prawnych zgrupowanych z profilowaniem, w szczególności ogólnego Rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych, które ma zastosowanie od maja.

 • foto
  Dokumentacja ochrony danych osobowych Prawne

  Dodany: 2019-07-14
  Kategoria: RODO
  Komentarze: 0

  Dokumentacja ochrony danych osobowych. Prawne zasady dopuszczalności monitoringu wizyjnego. Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych także prawna ochrona prywatności: - Monitoring wizyjny a prawna ochrona prywatności. - Monitoring wizyjny w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka również Trybunału Sprawiedliwości UE. - Cywilnoprawne środki ochrony prawnej w sprawach dotyczących monitoringu..

 • foto
  Zgody do przetwarzania danych osobowych

  Dodany: 2019-07-03
  Kategoria: RODO
  Komentarze: 0

  Zgody do przetwarzania danych osobowych. Prawne reguły dopuszczalności monitoringu wizyjnego. Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych dodatkowo prawna ochrona prywatności: - Monitoring wizyjny a prawna ochrona prywatności. - Monitoring wizyjny w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz.