Rachunkowość

 • foto
  Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych Zespół

  Dodany: 2019-11-07
  Kategoria: Rachunkowość
  Komentarze: 0

  Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zespół Koszty rodzajowe i ich rozliczenie. Podstawowym celem mojego artykułu tutaj jest wyobrażenie tworzenia zakładowego planu kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem także wykorzystania informacji z systemu finansowo-księgowego na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Artykuł święty jest projektowaniu zakładowych planów.

 • foto
  Umowy o partnerstwie publicznoprywatnym

  Dodany: 2019-08-01
  Kategoria: Rachunkowość
  Komentarze: 0

  Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Organizacja ewidencji przychodów i kosztów na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Rachunek kosztów firm komunalnych. Podstawowym celem artykułu jest przedstawienie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, którego przedmiotem aktywności są usługi komunalne także organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie finansowo-księgowym na potrzeby jego zarządzania. W artykule zostaną omówione.

 • foto
  Określenie roku obrotowego oraz okresów sprawozdawczych

  Dodany: 2019-07-27
  Kategoria: Rachunkowość
  Komentarze: 0

  Określenie roku obrotowego oraz okresów sprawozdawczych. Kryteria klasyfikacji kosztów na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Podstawowym celem mojego artykułu tutaj jest wyobrażenie tworzenia zakładowego planu kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem także wykorzystania informacji z systemu finansowo-księgowego.