Artykuł art 3 karty praw podstawowych

art

Artykuł art. 3 karty praw podstawowych unii europejskiej i praw obywatelskich – wiążących się z: głosowaniem, kandydowaniem w wyborach także dostępem do dokumentów, przemieszczaniem i osiedlaniem się, a podobnie prawo składania skarg do Rzecznika Praw Obywatelskich i petycji do Parlamentu; wymiaru sprawiedliwości – obejmującego wierny zasadom proces sądowy, przypuszczenie niewinności i prawo do obrony, normę legalizmu i proporcjonalności w procesie karnym również regułę ne dwakroć in idem procedatur; postanowień ogólnych – wskazujących, pozycja zakresem stosowania Karty, obszar i wykładnie gwarantowanych praw również zasad, poziom ochrony oraz zakaz nadużywania fundamentalnych praw. Polecamy art. 35 karty praw podstawowych unii europejskiej godności karta praw podstawowych unii europejskiej po angielsku człowieka – dotyczącej prawa do życia, integralności cielesnej także zakazu tortur, poniżającego traktowania albo karania, niewolnictwa i pracy przymusowej czy karta praw podstawowych także handlu ludźmi. Komentarz zawiera wnikliwe omówienie zadań dotyczących m.in wolności – obejmującej bezpieczeństwo, życie prywatne i rodzinne (w tym problematykę łączenia rodzin), ochronę danych osobowych; prawo do nauki, własności także azylu; wolność myśli, sumienia, religii, wypowiedzi, informacji, zgromadzania również stowarzyszania się, sztuki i nauki, wyboru zawodu i prawo do podejmowania pracy; równości – odnoszącej się do zakazu dyskryminacji oraz różnorodności kulturowej, religijnej i językowej również płciowej, a zarówno do praw dziecka, osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych; solidarności – stosowanej w związku z: szeroko pojętymi uprawnieniami pracowniczymi, pomocą społeczną i mieszkaniową, pomocą socjalną, dostępem do służby zdrowia dodatkowo ochroną środowiska i konsumentów.