Podatki

 • foto
  Schematy podatkowe MDR 2020 czyli

  Dodany: 2020-02-22
  Kategoria: Podatki
  Komentarze: 0

  Schematy podatkowe MDR 2020 czyli wprowadzenie procedury daje jakieś korzyści, ogranicza ryzyka dla do skarbników, głównych księgowych także innych pracowników służb finansowo-księgowych JST. Od 1.01.2019 r. wprowadzono nowe regulacje nakładające obowiązek raportowania schematów podatkowych. Ponieważ przepisy nie przewidują zwolnień ani wyłączeń dla żadnej grupy podatników czyli płatników, obowiązkiem raportowania.

 • foto
  Prowadzenie ksiąg rachunkowych proporcja sprawozdań

  Dodany: 2020-02-22
  Kategoria: Podatki
  Komentarze: 0

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych proporcja sprawozdań w ośrodkach pomocy społecznej w 2020 – ewidencja księgowa, projekt finansowy, dotacje BP i UE, realizacja programów resortowych dodatkowo sprawozdawczość budżetowa. Artykuł kierowane jest do służb finansowo-księgowych ośrodków pomocy społecznej, zarówno początkujących.

 • foto
  VAT 2020 obostrzenia w zakresie utrzymania statusu podatnika

  Dodany: 2020-02-21
  Kategoria: Podatki
  Komentarze: 0

  VAT 2020 obostrzenia w zakresie utrzymania statusu podatnika VAT czynnego peryfraza wprowadzonych dodatkowo projektowanych zmian w rozliczaniu podatku od towarów i usług w w szerokim zakresie pojętej administracji publicznej. Zakres artykułu obejmuje zagadnienia budzące najwięcej kontrowersji i rozbieżności w interpretacjach oraz orzecznictwie trybunałów.

 • foto
  Metody rozliczeń kosztów preferujące

  Dodany: 2020-02-04
  Kategoria: Podatki
  Komentarze: 0

  Metody rozliczeń kosztów preferujące stabilizację stawek w fazach planowania. Cykl dwóch artykułów prezentujących zadania nowoczesnego controllingu w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W artykule będą omawiane wybrane zagadnienia wyłącznie z obszaru zawansowanych technik controllingu. Pierwsza dawka obejmuje.

 • foto
  Procedury w zakresie exit tax Zadania controllerów w

  Dodany: 2020-02-04
  Kategoria: Podatki
  Komentarze: 0

  Procedury w zakresie exit tax. Zadania controllerów w przygotowania budżetu. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy reguły przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami controllingu obowiązującymi w tym zakresie. Zarządy przedsiębiorstw, controllerzy, dyrektorzy pionów, kierownicy centrów odpowiedzialności, kierownicy centrów.

 • foto
  dokumentacja cen transferowych

  Dodany: 2020-02-04
  Kategoria: Podatki
  Komentarze: 0

  dokumentacja cen transferowych limity. Publikacja o cenach transferowych przeznaczona jest zwłaszcza dla przedsiębiorców, pracowników administracji skarbowej, inspektorów kontroli skarbowej w trakcie postępowania kontrolnego, doradców podatkowych. Zalety wydania to przejrzysty układ treści, podział na numerowane tezy, które na początku zawierają leksem określające profil przedmiotowy niniejszego fragmentu, przejrzysta dodatkowo szczegółowa uporządkowanie wewnętrzna publikacji. Podmioty powiązane.