Kategorie: 157

 • foto
  podróż służbowa godziny pracy i Sporządzanie informacji

  Dodany: 2019-11-11
  Kategoria: Podróże służbowe
  Komentarze: 0

  podróż służbowa godziny pracy i Sporządzanie informacji. Polskie firmy delegują do pracy za granicą z okładem tys. najwięcej w UE pracowników, z czego około tyś. podmiotów wysyła do innych państw z okładem osób. Polscy pracownicy wykonują usługi głównie w branży budowlanej, transportowej dodatkowo usługach opieki ponad osobami starszymi. Warto lecz wiedzieć, kiedy świadczenie pracy pozycja granicami Polski.

 • foto
  polityka bezpieczeństwa danych osobowych a rodo Ochrona

  Dodany: 2019-11-11
  Kategoria: RODO
  Komentarze: 0

  polityka bezpieczeństwa danych osobowych a rodo. Ochrona danych osobowych w świecie nowych technologii. Artykuł w całości zostanie poświęcony problemom związanym z zastosowaniem śmiałych technologii do przetwarzania danych osobowych. W większości w ten sposób się od dawna następuje bowiem przetwarzanie. Ewolucja technik.

 • foto
  świadectwo pracy od września 2019 i Metody eliminacji

  Dodany: 2019-11-11
  Kategoria: Świadectwo pracy
  Komentarze: 0

  świadectwo pracy od września 2019 i Metody eliminacji podwójnego opodatkowania Zasady dotyczące pobierania zaliczek na taksa Obowiązki płatników Sporządzanie informacji PIT Przeliczanie przychodów zagranicznych Przeliczenie podatku zapłaconego za granicą na złote Zaliczanie wynagrodzeń do kosztów uzyskania przychodów Metoda wyłączenie z progresją.

 • foto
  audyt a kontrola zarządcza Artykuł skierowany

  Dodany: 2019-11-11
  Kategoria: Audyt
  Komentarze: 0

  audyt a kontrola zarządcza. Artykuł skierowany do pracowników, jacy będą odpowiedzialni za wdrożenie stosowanie. Artykuł prowadzony będzie w formie warsztatu. Uczestnicy zajęć będą konstruować koncepcję wdrożenia systemu budżetowania w przedsiębiorstwie. Uzupełnieniem warsztatu będą wykłady dotyczące poszczególnych.

 • foto
  Ochrona danych o karalności Prawne normy

  Dodany: 2019-11-08
  Kategoria: RODO
  Komentarze: 0

  Ochrona danych o karalności. Prawne normy dopuszczalności monitoringu wizyjnego. Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych także prawna ochrona prywatności: - Monitoring wizyjny a prawna ochrona prywatności. - Monitoring wizyjny w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka również Trybunału Sprawiedliwości UE. - Cywilnoprawne środki ochrony prawnej w sprawach dotyczących.

 • foto
  Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych Zespół

  Dodany: 2019-11-07
  Kategoria: Rachunkowość
  Komentarze: 0

  Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zespół Koszty rodzajowe i ich rozliczenie. Podstawowym celem mojego artykułu tutaj jest wyobrażenie tworzenia zakładowego planu kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem także wykorzystania informacji z systemu finansowo-księgowego na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Artykuł święty jest projektowaniu zakładowych planów.

 • foto
  Opis procesu inwestycyjnego W publikacji internetowej Inwestycje

  Dodany: 2019-11-07
  Kategoria: Budownictwo
  Komentarze: 0

  Opis procesu inwestycyjnego. W publikacji internetowej Inwestycje budowlane znajdziecie Państwo zanalizowane :- termin inwestycji budowlanych,- prawa i obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego,- kolejne fazy postępowania,- nowe regulacje umowne. W czwartym zaktualizowanym wydaniu omówiono w.

 • foto
  Ochrona danych osobowych w sądach Prawne

  Dodany: 2019-11-07
  Kategoria: RODO
  Komentarze: 0

  Ochrona danych osobowych w sądach. Prawne normy dopuszczalności monitoringu wizyjnego. Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych również prawna ochrona prywatności: - Monitoring wizyjny a prawna ochrona prywatności. - Monitoring wizyjny w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka także Trybunału Sprawiedliwości UE. - Cywilnoprawne środki ochrony prawnej w sprawach dotyczących monitoringu. - Szczególne przypadki monitoringu wizyjnego (m.in. stosunki.

 • foto
  dostęp do informacji publicznej ile dni i Powierzenie

  Dodany: 2019-11-06
  Kategoria: RODO
  Komentarze: 0

  dostęp do informacji publicznej ile dni i Powierzenie przetwarzania weryfikacja. Z jednej strony RODO oszczędnie wskazuje, jakie dokumenty ma posiadać administrator danych czy podmiot przetwarzający, aliści równolegle obliguje do wykazania, a więc udokumentowania stosowania się do jego postanowień. Artykuł ma na celu wskazanie listy dokumentów, których istnienie, skonstruowanie, analizę, zmiany, wdrożenie, dysponent danych albo podmiot przetwarzający powinien zaprojektować na gruncie.

 • foto
  organizacja wyjazdów służbowych Pracownicy migrujący:

  Dodany: 2019-11-06
  Kategoria: Czas pracy
  Komentarze: 0

  organizacja wyjazdów służbowych. Pracownicy migrujący: Delegowanie, skierowanie, wysłanie za granicę. Duża skala : W 2016 i 2017 r. z Polski delegowanych zostało ok 430 tys. osób - czyli 22,3 proc. wszystkich w UE. Najwięcej pracowników z Polski pracuje w sektorze budowlanym - 46,7 proc., przemyśle – 16,6 proc., edukacji, ochronie zdrowia i zajęciach socjalnych 13,9 proc. Usługa świadczona w zakresie transgranicznego świadczenia usług z założenia.