Kategorie: 232

 • foto
  Schematy podatkowe MDR 2020 czyli

  Dodany: 2020-02-22
  Kategoria: Podatki
  Komentarze: 0

  Schematy podatkowe MDR 2020 czyli wprowadzenie procedury daje jakieś korzyści, ogranicza ryzyka dla do skarbników, głównych księgowych także innych pracowników służb finansowo-księgowych JST. Od 1.01.2019 r. wprowadzono nowe regulacje nakładające obowiązek raportowania schematów podatkowych. Ponieważ przepisy nie przewidują zwolnień ani wyłączeń dla żadnej grupy podatników czyli płatników, obowiązkiem raportowania.

 • foto
  Prowadzenie ksiąg rachunkowych proporcja sprawozdań

  Dodany: 2020-02-22
  Kategoria: Podatki
  Komentarze: 0

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych proporcja sprawozdań w ośrodkach pomocy społecznej w 2020 – ewidencja księgowa, projekt finansowy, dotacje BP i UE, realizacja programów resortowych dodatkowo sprawozdawczość budżetowa. Artykuł kierowane jest do służb finansowo-księgowych ośrodków pomocy społecznej, zarówno początkujących.

 • foto
  Rachunkowość budżetowa 2020 Zamknięcie roku jako

  Dodany: 2020-02-22
  Kategoria: Rachunkowość
  Komentarze: 0

  Rachunkowość budżetowa 2020 Zamknięcie roku jako proces przygotowania sprawozdania finansowego celem artykułu jest przekazanie uczestnikom całej informacji w zakresie rachunkowości jednostki budżetowej funkcjonującej także w podsektorze rządowym w jaki sposób i samorządowym sektora finansów publicznych Rachunkowość budżetowa przedstawiona zostanie uczestnikom jako system.

 • foto
  ZFŚS 2020 Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS zmiany

  Dodany: 2020-02-21
  Kategoria: ZFŚS 2020
  Komentarze: 0

  ZFŚS 2020 Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS zmiany od 01 stycznia 2020 r blog o ZFŚS skierowane jest do osób zajmujących się tematyką ZFŚS, jakie posiadają wcześniej podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem. Blog o ZFŚS ma na celu kompleksowe reprezentacja zadań zgrupowanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych wspólnie z omówieniem przemian na 2020 r. Blog o ZFŚS zostanie przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia.

 • foto
  Delegacje podróże służbowe 2020 kiedy pracownikowi

  Dodany: 2020-02-21
  Kategoria: Czas pracy
  Komentarze: 0

  Delegacje podróże służbowe 2020 kiedy pracownikowi należy się dieta? zapoznanie uczestników z zasadami rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych. W trakcie artykułu zostanie przedstawione aktualne orzecznictwo sądowe również interpretacje organów podatkowych, jakże zarówno rozbieżności w stosowaniu artykułów dotyczących podróży służbowych przez organy podatkowe, sądy i podatników. Prowadzone.

 • foto
  VAT 2020 obostrzenia w zakresie utrzymania statusu podatnika

  Dodany: 2020-02-21
  Kategoria: Podatki
  Komentarze: 0

  VAT 2020 obostrzenia w zakresie utrzymania statusu podatnika VAT czynnego peryfraza wprowadzonych dodatkowo projektowanych zmian w rozliczaniu podatku od towarów i usług w w szerokim zakresie pojętej administracji publicznej. Zakres artykułu obejmuje zagadnienia budzące najwięcej kontrowersji i rozbieżności w interpretacjach oraz orzecznictwie trybunałów.

 • foto
  majatek trwaly aktywa trwale dla

  Dodany: 2020-02-21
  Kategoria: Środki trwałe
  Komentarze: 0

  majatek trwaly aktywa trwale dla pracowników działów odpowiedzialnych za gospodarowanie majątkiem trwałym w oddziałach sektora finansów publicznych. Definicje środków trwałych. Klasyfikacja środków trwałych. Definiowanie także tworzenie wewnętrznych procedur w jednostce w zakresie gospodarowania środkami trwałym. Proces inwestycyjny w jednostce. Wycena i zmiana wartości początkowej.

 • foto
  PPK 2020 jednostki sektora obowiązkiem wynikającym z ustawy

  Dodany: 2020-02-21
  Kategoria: PPK
  Komentarze: 0

  PPK 2020 jednostki sektora obowiązkiem wynikającym z ustawy o PPK, każdego pracodawcy, w tym jednostek sektora finansów publicznych, jest terminowe utworzenie PPK, rozumiane jako realizacja wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK także zawarcie umów składających się na PPK. Program szkolenia koncentruje się na przybliżeniu czynności jakie trzeba podjąć, tak aby stworzyć się także z sukcesem wdrożyć Pracowniczy Plan Kapitałowy.

 • foto
  Klasyfikacja budżetowa 2020 w budżecie państwa ma

  Dodany: 2020-02-21
  Kategoria: Klasyfikacja budżetowa 2020
  Komentarze: 0

  Klasyfikacja budżetowa 2020 w budżecie państwa ma na celu uporządkowanie i uzupełnienie informacji uczestników w obszarze zasad rachunkowości budżetowej, polityki rachunkowości również klasyfikacji budżetowej. Artykuł skierowane jest do głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo – księgowych jednostek sektora finansów publicznych. Zakres dokumentacji opisujący przyjęte zasady (politykę) rachunkowości (wzory instrukcji obiegu i kontroli dokumentów, zakładowy plan kont.

 • foto
  zfśs 2020 co to jest jeżeli zatrudniasz do 20 pracowników

  Dodany: 2020-02-20
  Kategoria: ZFŚS 2020
  Komentarze: 0

  zfśs 2020 co to jest jeżeli zatrudniasz do 20 pracowników to możesz utworzyć zakładowy zasoby finansowe świadczeń socjalnych (ZFŚS/ Fundusz), jeżeli jednak zatrudniasz przedtem 20 pracowników utworzenie Funduszu w minimalnej wysokości staje się Twoim obowiązkiem. Będzie, w takim razie niezwykle ważne, ile osób będziesz zatrudniał na dzień 1 stycznia 2015 r.. Pamiętaj też, że tworząc Fundusz.