Ochrona konsumenta na międzynarodowym

Informacje

Dodany: 2019-08-22
Kategoria: Inne

Tagi dla artykułu
art

Ochrona konsumenta na międzynarodowym rynku finansowym. Okres obowiązywania licencji . Specyfika prawna kontraktów licencyjnych czyli innego rodzaju umów dotyczących praw autorskich zawieranych w ramach wzorów IT, szczególne zasady ochrony prawnej programów komputerowych, dynamiczne orzecznictwo sądowe z zakresu praw autorskich w branży IT (krajowe i europejskie), a podobnie różnorodność stosowanych poprzez producentów modeli licencyjnych i sposobów dystrybucji oprogramowania komputerowego to tylko niektóre z czynników powodujących częste trudności w ustaleniu skutków prawnych umów prawnoautorskich zawieranych w ramach przedsięwzięć informatycznych różnej skali. Zasadniczym celem szkolenia jest z jednej strony zwrócenie jego uczestnikom szczególnej uwagi na przyjęte w polskim prawie normy kształtowania kontraktów licencyjnych również innych umów dotyczących praw autorskich, osobliwy przepisami aspekt swobody kształtowania prawno-biznesowych skutków takich umów, z drugiej rozkład chwilowo funkcjonujących w zakresie sektora IT modeli i sposobów dysponowania prawami własności intelektualnej, w tym licencjonowania i dystrybucji oprogramowania komputerowego. Szkolenie ma istota warsztatowy zostało przygotowane Główne kierunki działań regulacyjnych dla branży FinTech w bankowości z intencją przekazania maksymalnie praktycznej informacji ułatwiającej analizę, negocjowanie i zarządzaniem wykonaniem kontraktów prawnoautorskich w zakresie projektów IT. W końcowej części artykułu podejmiemy wspólnie próbę praktycznego zastosowania znajomości zdobytej w jego trakcie. Artykuły przeznaczone są szczególnie na rzecz Ogólne zasady ochrony konsumentów na rynku finansowym model G20 osób praktycznie uczestniczących w przygotowywaniu oraz realizacji wzorców i przedsięwzięć powiązanych z korzystaniem czyli udostępnianiem oprogramowania czyli systemów IT, w tym: dyrektorów działów IT, menedżerów odpowiedzialnych za rozmowy i wykonanie kontraktów licencyjnych czyli innego rodzaju umów dotyczących korzystania z praw własności intelektualnej, osób biorących wkład w negocjowaniu umów (klauzul) prawnoautorskich w projektach informatycznych, koordynatorów nadzorujących realizację wzorów IT związanych z korzystaniem innymi słowy udostępnianiem oprogramowania, pośredników w dystrybucji oprogramowania komputerowego, prawników wewnętrznych producentów, dystrybutorów i użytkowników oprogramowania. Popularne modele licencyjne: named user, concurrent floating user, site server CPU, OEM, Open License Program (OLP), Volume License Program (VLP), Contractual License Program (CLP). Co w IT jest chronione prawem autorskim? Pojęcie utworu i granice prawa autorskiego Prawo autorskie a współpraca w projektach IT współtwórczość twórczość zależna Treść praw autorskich: prawa majątkowe i osobiste Specyfika ochrony programów komputerowych i baz danych Twórczość pracownicza Umowy prawnoautorskie Między przeniesieniem praw a licencją różnice konstrukcyjne Nabycie praw autorskich a nabycie udziału w prawach kiedy możliwe kiedy wskazane Umowy licencyjne Licencje wyłączne i niewyłączne Sublicencje Ograniczenia terytorialne Okres obowiązywania licencji Możliwości wypowiedzenia licencji i ochrona przed wypowiedzeniem Przyszłe pola eksploatacji a umowy autorskie Wynagrodzenie w umowach autorskich Dystrybucja oprogramowania poprzez sieci partnerskie a prawa autorskie Licencje i prawa autorskie w grupach podmiotów powiązanych SaaS i bezlicencyjny model używania z oprogramowania kiedy i jak możliwy? Amortyzacja wydatków na nabycie upełnomocnień autorskich zadanie WNiP Prawne aspekty wolnego i otwartego oprogramowania (open source i free software) Ideologia dlaczego wolne, dlaczego otwarte? Wolne oprogramowanie a open source to znaczy to na pewno to samo? Porównanie modeli licencji: copyleft (GPL, LGPL, AGPL) i noncopyleft (BSD, Apache) Licencje open content Obrót używanym oprogramowaniem wyznaczenie licencji i wyczerpanie praw autorskich Studium przypadku – praca wspólna