Obowiązki pracodawcy związane z rozwiązaniem umowy o pracę

W publikacji Czytelnik znajdzie wyjaśnienia dotyczące obniżonego wieku emerytalnego który będzie obowiązywał od października r. Zmiany artykułów emerytalnych dotyczą m.in. obniżenia powszechnego wieku emerytalnego –.

Jesteśmy do usług Co oferujemy

Zasady delegowania pracowników za granicę

Płyta zawiera aż 110 przydatnych dokumentów kadrowych pogrupowanych według k...


100 odpowiedzi najczęściej

Artykuł została podzielona na 3 działy...

Akta osobowe nazistów

Teczki osobowe nazistów zawierają cała serię fascynujących analiz psycholog...

Akta osobowe uniknąć

Artykuł zawiera zbiór odpowiedzi ekspertów na pytania pracodawców dotyczą...

Abc płatnika składek

Skomplikowane i nieustannie zmieniające się reguły podlegania ubezpieczeniom,...

110 Najważniejszych dokumentów

Płyta zawiera aż 110 przydatnych dokumentów kadrowych pogrupowanych według k...

100 pytań o

Artykuł zawiera zbiór najtrudniejszych pytań w zakresie urlopów wypoczynko...

Co jeszcze mamy ciekawego


Umowy terminowe po

Od dnia stycznia, zgodnie z ustawą z dnia grudnia o zmianie niektórych ustaw w sprawie poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców , pracodawca zatrudniający co najmniej i mniej niż pracowników wprowadza regulamin pracy, jeżeli zakładowa zrzeszenie związkowa wystąpi z wnioskiem o jego wprowadzenie, chyba że w zakresie przedmiotowym przewidzianym dla regulaminu pracy obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy (art. § k.p.). Gotowy do wdrożenia regulamin pracy z dokumentacją dokładnie określa: organizację i porządek w procesie pracy dodatkowo związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Oprócz zagadnień takich, jak okres pracy, urlopy, ochrona rodzicielstwa i młodocianych, kary za naruszenie porządku i dyscypliny pracy, w komentarzu zostały tak jak uregulowane sprawy wywołujące kontrowersje, : kontrola pracowników na towarzystwo alkoholu oznacza to narkotyków, wyjścia prywatne w czasie pracy, użytkowanie z telefonów służbowych, wygląd i ubiór pracownika na stanowisku pracy, kontrole wewnętrzne, przyjmowanie prywatnej korespondencji, przeciwdziałanie mobbingowi. Oprócz gotowego regulaminu Artykuł obejmuje praktyczny komentarz do zagadnień połączonych z opracowaniem, wejściem w życie, treścią i podstawą prawną regulaminu. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy regulamin pracy ustala organizację i uporządkowanie w procesie pracy także spojone z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Artykuł na płycie CD, - komentarz do regulaminu pracy (format PDF), - sens regulaminu wspólnie z załącznikami (format MS Word). Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej mogą uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa z innego kraju (nie należącego do UE). Maksymalny okres przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa wynosić będzie lata w przypadku pracowników kadry kierowniczej i specjalistów także rok w przypadku pracowników odbywających staż. Delegowanie pracowników pod kątem cudzoziemców również delegowanie do Niemiec i UE. Zatrudnienie i Delegacja Ukraińca z polskiej firmy do innego kraju UE lub oddelegowanie pracownika z zagranicy do pracy w Polsce. Oddelegowanie: wyjazd służbowa, odesłanie - podobieństwa i różnice. Swobodny transfer pracowników i swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej Dyrektywa - obowiązek stosowania regulacji wewnętrznych państwa, w którym wykonuje pracę pracownik. Dyrektywa wdrożeniowa - projekt kodeksów wykonawczych do dyrektywy. Zastosowanie przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ubezpieczenia społeczne pracowników pracujących ułożenie ciała granicami. Obowiązki pracodawców. Delegujących pracowników za granicę. Wykonywanie pracy za granicą poprzez inne osoby niż pracownicy. Wolny zawód i inna samodzielna działalność. Artyści i sportowcy, studenci

Czytaj więcej

Naliczanie rozliczeń podatkowych

Praktyczny poradnik jeśli chodzi o podroży służbowych, dla pracodawców i pracowników, na temat zasad dokonywania rozliczeń podatkowych. wydatki pracodawcy ryczałt i świadczenia niepieniężne posiłek na rzecz pracownika w delegacji zwrot kosztów diety ujemne kursy walut w rozliczeniu kosztów zakres wydatków zł odliczenie VAT Jednym z najważniejszych zadań łączących się z wykonywaniem pracy są podróże służbowe. Na pracodawcach i pracownikach ciążą liczne obowiązki powiązane z ich rozliczaniem. Opracowanie omawia normy rozliczania podróży służbowych krajowych i zagranicznych. Najtrudniejsze zadania wyjaśniono na konkretnych przykładach także w formie odpowiedzi na zazwyczaj pojawiające się pytania. Kiedy mamy do czynienia z podróżą służbową Jak rozliczać czas pracy w podróży służbowej Czym różnią się podróże służbowe kierowców od pozostałych pracowników Jakie świadczenia przysługują z tytułu podróży służbowej Czy za wypadek w czasie podróży służbowej pracownik otrzyma świadczenia z ZUS Jak rozliczać i dokumentować podróże służbowe W opracowaniu : wydatki spojone z podróżą służbową w kosztach pracodawcy ryczałt i świadczenia niepieniężne a przychód pracownika to znaczy posiłek na rzecz pracownika w delegacji musi oznaczać PIT zwrot kosztów a rozrachunek wydatków – innymi słowy słówka mają znaczenie podmiot współpracująca w podróży a skutki podatkowe wyjazd nie służbowa a przychody pracownika diety ujemne wg PIT kursy walut w rozliczeniu kosztów podróży służbowej pracownika zakres wydatków zł a koszty podróży służbowej w kosztach uzyskania przychodu wyjazd służbowa a Vat. Wniosek o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca - WZÓR. Pozostałe normy w obszarze zatrudniania cudzoziemców: Obowiązki podmiotów zatrudniających cudzoziemców po zalegalizowaniu pobytu i zatrudnienia cudzoziemca. praktyczny sposób uzyskiwania pracy przez cudzoziemca (podstawa zatrudnienia, stanowisko pracy, wynagrodzenie za pracę), wyłączający posądzenie pracy w sposób niezgodny z uzyskanym zezwoleniem, obowiązki informacyjne kierowane do urzędu wydającego zezwolenie, zasady zatrudnienia cudzoziemca poprzez agencję zatrudnienia i jego „przekazanie” do pracodawcy użytkownika.. normy dotyczące wynagrodzeń cudzoziemców; elektroniczne zezwolenia na pracę cudzoziemców; rejestr pracy cudzoziemców i karta pobytuDokumentacja kadrowa Przedstawienie i omówienie wybranych kodeksów rozporządzenia z dnia (pierwotnie ) w sprawie obszaru prowadzenia poprzez pracodawców dokumentacji pracowniczej dokumenty wymagane od osoby ubiegającej się o zatrudnienie umowy o pracę i dokumentacja wymagana w czasie zatrudnienia akta osobowe pracownikainna dokumentacja, w tym obejmująca ewidencję czasu pracy także wypłaty wynagrodzenia Cudzoziemcy przenoszeni do Polski w ramach przedsiębiorstwa - podejście biznesowe

Czytaj więcej

Vademecum dokumentacji kadrowej

W lekturze o drukach do ZUS-u znajdziesz peryfraza zasad wypełniania poszczególnych formularzy zgłoszeniowych, druków rozliczeniowych także formularzy wyrejestrowujących, a także m.in. wzory wypełnionych dokumentów związanych z dokumentowaniem prawa do zasiłku chorobowego (ZUS Z-, ZUS Z-a, ZUS Z-b i ZAS-) dodatkowo opiekuńczego (ZUS Z-A, ZUS Z-B). Nieprawidłowe wypełnienie formularzy powoduje powstanie niewłaściwych zapisów na poszczególnych kontach osoby ubezpieczonej. Płatnik składek będzie musiał je skorygować, oprócz tego może wezwany zostać poprzez ZUS na kontrolę. Roszczenia finansowe mogą zgłaszać też osoby ubezpieczone, jakie z powodu błędów w drukach poniosą stratę. Żeby uniknąć takich problemów, warto sprawdzić, lub poprawnie wypełniamy poszczególne formularze, a w razie popełnienia błędu - w który sposób je skorygować. Z publikacji m.in., - dowiesz się, w który sposób skorygować pomyłka w dokumentach w związku z nadpłatą wynagrodzenia chorobowego, - będziesz wiedzieć, w jaki sposób powiadomić ZUS między innymi o zmianie numeru konta lub korekcie adresu siedziby firmy, - będziesz mieć pewność, w który sposób dokumentowane jest prawo do zasiłków ze zwolnień lekarskich wystawionych w formie elektronicznej, - upewnisz się, co jest potrzebne przy dokumentowaniu upoważnień do zasiłku macierzyńskiego, - znajdziesz odpowiedzi na najczęstsze pytania przesyłane przez płatników składek i zasiłków, - skorzystasz z list kontrolnych sprawdzających Twoją wiedzę. Wniosek o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca - WZÓR. Pozostałe zasady w obszarze zatrudniania cudzoziemców: Obowiązki podmiotów zatrudniających cudzoziemców po zalegalizowaniu pobytu i zatrudnienia cudzoziemca. faktyczny sposób realizowania pracy poprzez cudzoziemca (podstawa zatrudnienia, stanowisko pracy, wynagrodzenie za pracę), wyłączający posądzenie pracy w sposób niezgodny z uzyskanym zezwoleniem, obowiązki informacyjne kierowane do urzędu wydającego zezwolenie, reguły zatrudnienia cudzoziemca przez agencję zatrudnienia i jego „przekazanie” do pracodawcy użytkownika.. reguły dotyczące wynagrodzeń cudzoziemców; elektroniczne zezwolenia na pracę cudzoziemców; rejestr pracy cudzoziemców i karta pobytuDokumentacja kadrowa Przedstawienie i omówienie wybranych kodeksów rozporządzenia z dnia (pierwotnie ) w sprawie aspektu prowadzenia poprzez pracodawców dokumentacji pracowniczej dokumenty wymagane od osoby ubiegającej się o zatrudnienie umowy o pracę i dokumentacja wymagana w czasie zatrudnienia akta osobowe pracownikainna dokumentacja, w tym obejmująca ewidencję czasu pracy oraz wypłaty wynagrodzenia WZORCE DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJCudzoziemcy przenoszeni do Polski w zakresie przedsiębiorstwa - ujęcie biznesowe

Czytaj więcej

Jesteśmy do usług


382

Użytkowników

592

Pobrań

54

Recenzji

20

Instalacji

Najnowsze artykuły


 • foto
  polityka bezpieczeństwa danych osobowych a rodo Ochrona

  Dodany: 2019-11-11 | Kategoria: RODO | Komentarze: 0

  polityka bezpieczeństwa danych osobowych a rodo. Ochrona danych osobowych w świecie nowych technologii. Artykuł w całości zostanie poświęcony problemom związanym z zastosowaniem śmiałych technologii do przetwarzania danych osobowych. W większości w ten sposób się od dawna następuje bowiem przetwarzanie. Ewolucja technik.

 • foto
  Ochrona danych osobowych w sądach Prawne

  Dodany: 2019-11-07 | Kategoria: RODO | Komentarze: 0

  Ochrona danych osobowych w sądach. Prawne normy dopuszczalności monitoringu wizyjnego. Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych również prawna ochrona prywatności:
  - Monitoring wizyjny a prawna ochrona prywatności.
  - Monitoring wizyjny w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka także Trybunału Sprawiedliwości UE.
  - Cywilnoprawne środki ochrony prawnej w sprawach dotyczących monitoringu.
  - Szczególne przypadki monitoringu wizyjnego (m.in. stosunki.

 • foto
  podróż służbowa godziny pracy i Sporządzanie informacji

  Dodany: 2019-11-11 | Kategoria: Podróże służbowe | Komentarze: 0

  podróż służbowa godziny pracy i Sporządzanie informacji. Polskie firmy delegują do pracy za granicą z okładem tys. najwięcej w UE pracowników, z czego około tyś. podmiotów wysyła do innych państw z okładem osób. Polscy pracownicy wykonują usługi głównie w branży budowlanej, transportowej dodatkowo usługach opieki ponad osobami starszymi. Warto lecz wiedzieć, kiedy świadczenie pracy pozycja granicami Polski.

 • foto
  dostęp do informacji publicznej ile dni i Powierzenie

  Dodany: 2019-11-06 | Kategoria: RODO | Komentarze: 0

  dostęp do informacji publicznej ile dni i Powierzenie przetwarzania weryfikacja. Z jednej strony RODO oszczędnie wskazuje, jakie dokumenty ma posiadać administrator danych czy podmiot przetwarzający, aliści równolegle obliguje do wykazania, a więc udokumentowania stosowania się do jego postanowień. Artykuł ma na celu wskazanie listy dokumentów, których istnienie, skonstruowanie, analizę, zmiany, wdrożenie, dysponent danych albo podmiot przetwarzający powinien zaprojektować na gruncie.

 • foto
  świadectwo pracy od września 2019 i Metody eliminacji

  Dodany: 2019-11-11 | Kategoria: Świadectwo pracy | Komentarze: 0

  świadectwo pracy od września 2019 i Metody eliminacji podwójnego opodatkowania Zasady dotyczące pobierania zaliczek na taksa Obowiązki płatników Sporządzanie informacji PIT Przeliczanie przychodów zagranicznych Przeliczenie podatku zapłaconego za granicą na złote Zaliczanie wynagrodzeń do kosztów uzyskania przychodów Metoda wyłączenie z progresją.

 • foto
  organizacja wyjazdów służbowych Pracownicy migrujący:

  Dodany: 2019-11-06 | Kategoria: Czas pracy | Komentarze: 0

  organizacja wyjazdów służbowych. Pracownicy migrujący: Delegowanie, skierowanie, wysłanie za granicę. Duża skala : W 2016 i 2017 r. z Polski delegowanych zostało ok 430 tys. osób - czyli 22,3 proc. wszystkich w UE. Najwięcej pracowników z Polski pracuje w sektorze budowlanym - 46,7 proc., przemyśle – 16,6 proc., edukacji, ochronie zdrowia i zajęciach socjalnych 13,9 proc. Usługa świadczona w zakresie transgranicznego świadczenia usług z założenia.

 • foto
  audyt a kontrola zarządcza Artykuł skierowany

  Dodany: 2019-11-11 | Kategoria: Audyt | Komentarze: 0

  audyt a kontrola zarządcza. Artykuł skierowany do pracowników, jacy będą odpowiedzialni za wdrożenie stosowanie. Artykuł prowadzony będzie w formie warsztatu. Uczestnicy zajęć będą konstruować koncepcję wdrożenia systemu budżetowania w przedsiębiorstwie. Uzupełnieniem warsztatu będą wykłady dotyczące poszczególnych.

 • foto
  Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych Zespół

  Dodany: 2019-11-07 | Kategoria: Rachunkowość | Komentarze: 0

  Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zespół Koszty rodzajowe i ich rozliczenie. Podstawowym celem mojego artykułu tutaj jest wyobrażenie tworzenia zakładowego planu kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem także wykorzystania informacji z systemu finansowo-księgowego na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Artykuł święty jest projektowaniu zakładowych planów.

 • foto
  Opis procesu inwestycyjnego W publikacji internetowej Inwestycje

  Dodany: 2019-11-07 | Kategoria: Budownictwo | Komentarze: 0

  Opis procesu inwestycyjnego. W publikacji internetowej Inwestycje budowlane znajdziecie Państwo zanalizowane :
  - termin inwestycji budowlanych,
  - prawa i obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego,
  - kolejne fazy postępowania,
  - nowe regulacje umowne. W czwartym zaktualizowanym wydaniu omówiono w.

 • foto
  Ochrona danych o karalności Prawne normy

  Dodany: 2019-11-08 | Kategoria: RODO | Komentarze: 0

  Ochrona danych o karalności. Prawne normy dopuszczalności monitoringu wizyjnego. Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych także prawna ochrona prywatności:
  - Monitoring wizyjny a prawna ochrona prywatności.
  - Monitoring wizyjny w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka również Trybunału Sprawiedliwości UE.
  - Cywilnoprawne środki ochrony prawnej w sprawach dotyczących.

Chmura tagów


kadry i płace w administracjirachunkowość budżetowa egzaminszkolenie bhp a vatprzykłady z praktyki gospodarczejBiuro podatkowe Wrocławkryminologia co to jestpracownicza akta osoboweprawo bankowe restrukturyzacja kredytukadry i płace jakie studiaDokumentacja zasad rachunkowościjak zaksięgować zamknięcie rokuKonta księgi głównej gospodarka majątkiem trwałymRejestr czynności przetwarzania RODOkupna mieszkaniaksiążki kadrowewspólnicy spółki komandytowejLikwidacja umów śmieciowychkiedy stosujemy zamówienia publicznePolityka lub procedura antymobbingowazarząd a wspólnota mieszkaniowaOchrona danych osobowych w sądachprawo restrukturyzacyjne skrótmonitoring wizyjny a ochrona danych osobowychco to świadectwo pracyBadania sanitarne BHP

Bądźmy w kontakcie

Zadzwoń lub napisz do nas, a my odpowiemy Tobie jak najszybciej!


E-mail: contact@kadry-ksiazki.pl